Ehitusinfo

Maaüksuse planeeringuga on määratud põhilised arhitektuurinõuded ehitistele. Hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne ja piirkonda sobiv. Planeeritud elamukruntidele võib ehitada kuni kahekorruselisi elamuid.

Katusekallete vahemikuks on ühe- ja kahekorruselistel hoonetel (teise korruse moodustab katusekorrus) 35-45 kraadi, kahekorruselistel hoonetel 20-25 kraadi. Hoonete harjajoone suund peab olema risti või paralleelselt tänavapoolse krundipiiriga. Katusekatte materjalid näha ette tumedat tooni. Välisviimistlusmaterjalidena kasutada kogu ala ulatuses heledat tooni.

Kruntide alune savi-mullane pinnas toetab võimalust rajada eramu soojusenergiaga tagamiseks keskkonnasõbralik ja madalate ülalpidamiskuludega ökonoomne maaküttesüsteem. Samuti loob päikesele avatud avar piirkond head võimalused eramu katusele või krundile päikesepaneeli paigaldamiseks, et hoone energiavajadust osaliselt looduslike võimalustega katta.

lähivaade_3+(1)
lähivaade_2+(1)
asend_aerofoto_2

Tehnilised näitajad eramu ehitamiseks kruntidele:

Võta ühendust